AlpineLAB x Alpine Katowice

[PL]

Alpine Katowice nawiązuje współpracę ze światowej sławy kolekcjonerem marki Alpine.

Alpine Katowice, salon oferujący kultowe samochody marki Alpine, rozpoczyna współpracę z Jurgenem Claussem, znanym na całym świecie kolekcjonerem i miłośnikiem tych francuskich aut, twórcą unikalnego konceptu alpineLAB. Jurgen, który od ponad dwóch dekad zajmuje się restaurowaniem zabytkowych samochodów Alpine, jest naturalnym promotorem marki. Teraz został oficjalnym ambasadorem Alpine Katowice. Już w sierpniu 2020 będzie gościem specjalnym Międzynarodowego Zlotu Alpine podczas MotoClassic na Zamku Topacz.

 

Współpraca Alpine Katowice z niemieckim kolekcjonerem nie jest przypadkowa - Jurgen od najmłodszych lat docenia piękno i oryginalność samochodów Alpine, których wyjątkowość tkwi, jego zdaniem, w nie podążaniu za głównym nurtem. Najważniejszą cechą marki, która determinuje jej oryginalność jest, według niego, odwaga – tworzenie nowoczesnych aut, które nawiązują do klasycznych modeli z pominięciem motoryzacyjnych trendów. Takie podejście doceniają prawdziwi koneserzy motoryzacji na całym świecie i za to kochają Alpine. Jurgen jest twórcą alpineLAB – platformy dla przyjaciół i miłośników samochodów marki Alpine.

 

  • Jurgen Clauss to człowiek wyjątkowy. Jest wielkim przyjacielem Alpine Katowice i moim. W 2018 r. był gościem honorowym pierwszego międzynarodowego zlotu Alpine i MotoClassic we Wrocławiu. Poraża jego wielka pasja do marki, perfekcjonizm, zamiłowanie do detali i pracowitość. Dlatego jest wprost wymarzonym ambasadorem Alpine, która wyznaje te same wartości. Jurgen jest przez to naturalnym sprzymierzeńcem naszej marki – wyjaśnia Mateusz Widuch, marketing manager Alpine Katowice.

 

Celem współpracy jest wspólne propagowanie wiedzy na temat tych wyjątkowych samochodów. Unikalna marka wymaga niestandardowych działań. Ważnym elementem tych aktywności jest również  edukowanie rynku, zarówno w obszarze historii marki, jak i jej wizji przyszłości. Bo tylko wiedza w pełni oddaje ducha Alpine. A to szansa na zainteresowanie nią ze strony kolejnego pokolenia koneserów motoryzacji.

 

Jurgen Clauss pochodzi z kolarskiej rodziny z Niemiec. Prowadzi prywatną firmę, która zajmuje się produkcją narzędzi precyzyjnych. Jednak jego życiową pasją stały się samochody Alpine. Z marką zetknął się po raz pierwszy jako dziecko, a jako młody mężczyzna kupił pierwszy samochód spod znaku Alpine. Od 2001 r. hobbystycznie zajmuje się renowacją starych samochodów Alpine, których poszukuje na całym świecie. W swojej stajni ma obecnie 15 aut i każde z nich ma swoją długą, udokumentowaną historię. Jak twierdzi Jurgen, to nie on szuka aut, to one go odnajdują. Z najwyższą dbałością o szczegóły i zachowaniem oryginalności odtwarza słynne klasyczne modele Alpine. Przyświeca mu maksyma Arystotelesa, która mówi, że „całość jest czymś więcej niż sumą części”. W przypadku samochodów Alpine połączenie wielu części prowadzi do stworzenia dzieła sztuki – bo tym są według niego restaurowane przez niego modele. W 2019 r. Jurgen Clauss zakupił Alpine A110 Premiere Edition w salonie Alpine Katowice.

 

Alpine

Marka Alpine została założona w 1955 roku przez Jeana Rédélé, pasjonata sportów motorowych. Alpine zostało legendą po tym, jak Alpine A110 „Berlinette” zwyciężyło dwie edycje rajdu Monte Carlo w 1971 i 1973 roku. Dziś marka Alpine powróciła z nowym samochodem sportowym A110. Nowy model jest wierny ponadczasowym zasadom, które zapewniły sukces Alpine - jest kompaktowy, lekki i zwrotny, by zagwarantować największą przyjemność z jazdy.

 

Alpine Katowice

Alpine Katowice – jedyny w Polsce i w Europie wschodniej salon sprzedaży samochodów francuskiej marki Alpine. Dostępne są w nim wszystkie modele produkowanych obecnie samochodów Alpine: A110 Pure, A110 Legende,A110 S oraz dwie limitowane edycjje: A110 Légende GT i A110 Color Edition. Salon jest częścią motoryzacyjnego koncernu Grupa Pietrzak.

 

Dodatki:

Strona www alpineLab

https://www.alpinelab.de/

FB alpineLab

https://www.facebook.com/alpinelab110/

www Alpine Katowice

https://katowice.alpinecars.com/

FB Alpine Katowice

https://www.facebook.com/AlpineCentreCity/

Strona główna Alpine

www.alpinecars.com

Jurgen Clauss – Petrolicious

https://www.youtube.com/watch?v=e9F1YDjkJys

https://www.youtube.com/watch?v=RjAT1cTQbqg

Zdjęcia ze współpracy Jurgen Clauss - Alpine Katowice: https://drive.google.com/drive/folders/1lGvsmc8PMWdw_g6x7AelPT0IoHSbRb3-?usp=sharing

 

Zapraszamy do kontaktu:

Mateusz Widuch, 789 094 627, mateusz.widuch@grupapietrzak.pl

Tomasz Kamyk, 662 743 959, tomasz@warsawpr.pl

 


 

[ENG]

 

Alpine Katowice has kickstarted its collaboration with a world-famous collector of Alpine cars.

Alpine Katowice, the only showroom in Poland distributing the iconic Alpine brand, has teamed up with Jurgen Clauss, a world-famous collector and lover of these French cars, and the creator of the unique alpineLAB platform. Jurgen has been restoring classic Alpine cars for over two decades. Now he has become an official ambassador of Alpine Katowice. In August 2020 he will be a special guest at the International Alpine Meeting during MotoClassic at the Topacz Castle.

 

It is not a coincidence that Alpine Katowice has chosen to work with Jurgen. From an early age, he has appreciated the beauty and originality of Alpine cars. According to Jurgen, their uniqueness lies in not following the mainstream. He also believes that the most important feature of the brand is its boldness – creating modern cars which refer to classic models without following automotive trends. This approach has attracted true automotive connoisseurs around the world and that is why they love Alpine. Jurgen is the creator of alpineLAB, a platform for friends and lovers of Alpine cars.

 

- Jurgen Clauss is an exceptional man. He is a great friend of mine and of Alpine Katowice. In 2018, he was the honorary guest of the first international Alpine and MotoClassic meeting in Wroclaw. His great passion for the brand, perfectionism, passion for details and work ethic are inspiring. That is why he is simply the perfect ambassador of Alpine as we share the same values. Jurgen is therefore a natural ally of our brand – explains Mateusz Widuch, marketing manager of Alpine Katowice.

 

The purpose of this collaboration is to spread awareness about these unique cars. A unique brand requires a non-standard approach. Alpine cars truly touch the human spirit. To celebrate this brand, is it important to educate people about its history and vision for the future. Only reliable knowledge fully captures the essence of Alpine and this is a chance to spark an interest in the next generation of automotive connoisseurs.

 

Jurgen Clauss comes from a cycling family from Germany. He runs a private company which produces precision tools. However, Alpine cars became his true passion. He discovered the brand as a child, and as a young man he bought his first Alpine car. Since 2001, he has been a hobbyist renovating old Alpine cars which he searches for all over the world. He currently has 15 cars in his collection and each of them has a long, documented history. According to Jurgen, he doesn’t find cars, they find him. He reproduces classic Alpine models with the utmost attention to detail. Jurgen has been inspired by Aristotle, who famously said that "the whole is greater than the sum of its parts”. In the case of restoring Alpine cars, the combination of many parts leads to the creation of a work of art. In 2019, Jurgen Clauss purchased the Alpine A110 Premiere Edition at the Alpine Katowice showroom.

 

Alpine

The Alpine brand was founded in 1955 by Jean Rédélé, a motor sports enthusiast. Alpine became a legend after Alpine A110 "Berlinette" won two editions of the Monte Carlo Rally in 1971 and 1973. Alpine recently returned with the new A110 sports car. This model is faithful to the timeless principles which have contributed to Alpine's success – it is compact, light and manoeuvrable to guarantee maximum driving pleasure.

 

Alpine Katowice

Alpine Katowice is the only showroom of Alpine cars in Poland and Eastern Europe. It features all the models of currently produced Alpine cars: A110 Pure, A110 Legende,A110 S and two limited editions: A110 Légende GT and A110 Color Edition. The showroom is part of the automotive Pietrzak Group.

 

Additional links:

The alpineLab homepage:

https://www.alpinelab.de/

FB alpineLab

https://www.facebook.com/alpinelab110/

www Alpine Katowice

https://katowice.alpinecars.com/

FB Alpine Katowice

https://www.facebook.com/AlpineCentreCity/

Strona główna Alpine

www.alpinecars.com

Jurgen Clauss – Petrolicious

https://www.youtube.com/watch?v=e9F1YDjkJys

https://www.youtube.com/watch?v=RjAT1cTQbqg

Foto (collaboration Alpine Katowice & Jurgen Clauss):  https://drive.google.com/drive/folders/1lGvsmc8PMWdw_g6x7AelPT0IoHSbRb3-

 

Contact:

Mateusz Widuch, 789 094 627, mateusz.widuch@grupapietrzak.pl

Tomasz Kamyk, 662 743 959, tomasz@warsawpr.pl

 

 

 

Inne aktualności

Pokaż wszystkie aktualności